Szkolne Koło Caritas
przy Zespole Szkół Publicznych
im. Danuty Siedzikówny ps. INKA
ul. Wolności 14 oraz przy Parafii
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. Jana Pawła II 76-010 w Polanowie

GALERIA - pooglądaj nas!

Szkolne Koło Caritas jest młodzieżową organizacją kościelną działającą na terenie danej szkoły na zasadzie wolontariatu chrześcijańskiego. 

 Nasze Szkolne Koło Caritas powstało
w listopadzie 2014 roku.
Nasi Wolontariusze swoim dobrym sercem pragną pomagać bliźnim, nieść bezinteresowną pomoc potrzebującym. Nad całym Kołem czuwają Opiekunowie. 

Nasza działalność i wszystkie akcje uwiecznione są na zdjęciach w tej galerii. 
Zapraszamy do ich obejrzenia!